Service Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze diensten. Deze gebruiksvoorwaarden (dit "Overeenkomst") worden geleverd door Poptin Ltd. ("Wij" or "Ons" of "POPTIN") aan jou ("Je"Of"Gebruiker(s).“), en regelt u de voorwaarden waaronder u de Services (zoals daarin gedefinieerd) zult gebruiken. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, tekent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Indien u het niet eens bent met de Overeenkomst, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten. Deze Overeenkomst omvat het Privacybeleid (de “Privacy Policy“) als integraal onderdeel hiervan en is van toepassing op alle gebruikers. Deze overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op Maart 29, 2017. Het is van kracht tussen u en ons vanaf de datum waarop u deze overeenkomst accepteert en in overeenstemming met de algemene voorwaarden ervan, die van tijd tot tijd naar ons eigen goeddunken kunnen worden bijgewerkt.

 

 1. Definities
  1. "Account” betekent het account dat binnen de Dienst is geopend onder uw geabonneerde naam.
  2. "Affiliate' betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met de betreffende entiteit. “Zeggenschap” betekent voor de doeleinden van deze definitie direct of indirect eigendom of zeggenschap over meer dan 50% van de stembelangen van de betrokken entiteit.
  3. "Content” betekent, zonder beperking, tekst, afbeeldingen en afbeeldingen, inclusief foto's.
  4. "Kwaadaardige code' betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en alle andere schadelijke code, bestanden, scripts, agenten of programma's.
  5. "Poptin” verwijst naar ons bedrijf, bekend als Poptin Ltd., onze Website, onze Dienst of een combinatie van alle of enkele van de voorgaande definities, afhankelijk van de context van het woord;
  6. "Diensten)” verwijst collectief en/of individueel, al naar gelang het geval, naar de SaaS-diensten die wij via onze Website leveren, alle andere diensten die wij leveren, evenals onze Website zelf;
  7. "Je"Of"Gebruiker(s).” omvat, zonder beperking, personen en entiteiten die bevoegd zijn om de Service te gebruiken, evenals Uw werknemers, consultants, aannemers en agenten;
  8. "Gebruikersgegevens'alle inhoud die een gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of verzendt om beschikbaar te worden gesteld via de website.
  9. "Website” verwijst naar onze website, beschikbaar op www.poptin.com
 2. De service
  1. Poptin is een SaaS-tool (Software as a Service) die het gedrag van bezoekers van een website volgt en hen aangepaste berichten toont (de “Poptin-berichten“) om bezoekers van dergelijke websites om te zetten in leads, abonnees, aanmeldingen, verkopen en meer. Onze software wordt online beschikbaar gesteld, zonder dat u een fysiek exemplaar hoeft aan te schaffen om deze te kunnen gebruiken.
  2. Wij verlenen u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor elektronische toegang tot en gebruik van de Diensten en de Website in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, op voorwaarde dat u (i) een Account bij ons opent; (ii) zich abonneren zoals uiteengezet op de Website en hierin; en (iii) het naleven van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  3. Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst bij Poptin registreren door het online registratieformulier op de Website in te vullen. U registreert zich als Gebruiker door bepaalde gegevens op te geven, zoals uw naam, wachtwoord en geldig e-mailadres. Sommige functies van de Website kunnen een specifiek identificatienummer bevatten met als doel het aantal unieke exemplaren van dergelijke functies bij te houden die door u worden gebruikt. U moet ons ware, volledige en nauwkeurige registratiegegevens verstrekken en ons op de hoogte stellen als uw gegevens veranderen. Wij moedigen u aan om uw echte naam te gebruiken. Als u toegang krijgt tot de Services namens een bedrijf, overheid of non-profitorganisatie, moet u de werkelijke naam van uw organisatie gebruiken en toestemming hebben om hun account aan te maken en verdere details te verstrekken, zoals het kantooradres en het registratienummer van de organisatie. . Bovendien stemt u ermee in dat u een dergelijke organisatie aan deze overeenkomst bindt en verbindt u zich ertoe Poptin schadeloos te stellen voor eventuele inbreuken veroorzaakt door die organisatie (zonder beperking van ons recht om rechtstreeks van de organisatie een rechtsmiddel te verkrijgen in combinatie met of als alternatief voor uw schadeloosstelling). .
  4. U mag de Dienst gebruiken zolang u zich aan de voorwaarden van deze Overeenkomst houdt en zolang uw Account niet door een van de partijen hierbij wordt beëindigd. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Uw account, inclusief alle activiteiten van ongeautoriseerde Gebruikers. U moet de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord waarborgen.
  5. Poptin behoudt zich het recht voor om verificatie- en beveiligingsprocedures uit te voeren met betrekking tot alle informatie die u aan Poptin verstrekt. Als Poptin reden heeft om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie om een ​​van de Diensten te registreren en te gebruiken in strijd is of waarschijnlijk een inbreuk zal plegen op een van de bepalingen in deze Voorwaarden, kan Poptin naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die zij passend acht, met inbegrip van maar niet beperkt tot , om uw account te beëindigen.
  6. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment elementen en functies aan de Service toe te voegen, te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen. Wij zullen kennisgevingen over dergelijke wijzigingen op de Website plaatsen. Het is daarom belangrijk dat u deze Overeenkomst regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Om bepaalde delen van de Dienst te kunnen gebruiken, kan het bovendien nodig zijn dat u akkoord gaat met aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden worden hierbij in deze Overeenkomst opgenomen als een integraal onderdeel hiervan
  7. U mag slechts één gratis account per domein aanmaken. Voor het aanmaken van 2 gratis accounts op hetzelfde domein is onze schriftelijke goedkeuring vereist.
  8. Door de servicevoorwaarden te accepteren wanneer u zich aanmeldt, geeft u ons toestemming u e-mails te sturen zoals leads, productupdates, nieuwsbrieven en meer. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden.
 3. Regels voor gebruik
  U dient de Diensten en de Website te allen tijde te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. U zorgt ervoor dat Uw gebruik van de Diensten en/of de Website, inclusief het indienen van de Gebruikersgegevens: (i) voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving; (Ii) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen of wijzigen van handelsmerken, logo's, auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen, legenda's, symbolen of labels op de website, of het creëren van afgeleide werken op basis van de dienst; en (iii) redelijkerwijs niet geacht kan worden:
  * beledigend, illegaal, ongepast of op welke manier dan ook zijn, of racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade van welke aard dan ook jegens een groep of individu bevorderen;
  * iemand anders lastigvallen of intimidatie bepleiten, of mensen op een seksuele of gewelddadige manier uitbuiten;
  * pornografisch of seksueel expliciet materiaal promoten of weergeven;
  * promoot of toon inhoud met betrekking tot gokken en casino.

  * het bevorderen van illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of lasterlijk is;
  * de Dienst gebruiken om Schadelijke Code op te slaan of te verzenden, te dataminen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen de broncode van enig onderdeel van de Dienst af te leiden, of op enigerlei wijze de communicatieprotocollen voor te achterhalen, te ontcijferen of te verkrijgen toegang verkrijgen tot een deel van de Dienst, of de onderliggende ideeën of algoritmen van een deel van de Dienst, in een poging om bijvoorbeeld, maar zonder beperking, andere applicaties of diensten te ontwikkelen die soortgelijke of vervangende of aanvullende functionaliteit bieden aan een dergelijk deel van de Dienst Dienst;
  * informatie promoten of bevatten waarvan u weet of denkt dat deze onnauwkeurig, vals of misleidend is;
  *
  deelnemen aan de promotie van wedstrijden, loterijen en piramidespellen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
  *
  het recht op privacy van derden binnendringen of schenden;
  * het verzenden van ongevraagde communicatie (ook wel “SPAM”, “SPIM” of “SPIT” genoemd) of enige communicatie die niet is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of het gebruiken van de Service voor doeleinden van phishing of pharming of het nabootsen of verkeerd voorstellen van een relatie met een andere persoon of entiteit ;
 4. vergoedingen
  1. We bieden de Gebruiker momenteel een freemium-abonnement voor toegang tot en gebruik van de Website en Diensten, maar voor de toegang tot en het gebruik van aanvullende specificaties gelden kosten zoals uiteengezet op de Website (de “vergoedingen“). Wij hebben het recht om op elk moment nieuwe diensten toe te voegen en de specificatie van het abonnement te wijzigen tegen betaling van een vergoeding, of extra belastingen en tarieven, of om de huidige prijzen en vergoedingen te wijzigen.
  2. Het abonnement wordt gegeven op basis van een maandelijks/jaarlijks verlengbaar abonnement, vooraf betaald met een creditcard, waarvan de gegevens door de Gebruiker via het websitesysteem worden ingevoerd. Zolang de Gebruiker niet vraagt ​​om de betaling stop te zetten, zal het systeem de betaling automatisch elke maand of elk jaar uitvoeren, afhankelijk van de keuze van de Gebruiker. De Gebruiker behoudt zich het recht voor om de betaling op elk moment stop te zetten; na stopzetting van de betaling kan de Gebruiker het systeem gebruiken tot het einde van de vooraf betaalde abonnementsperiode. In het geval dat de creditcard in de praktijk niet wordt belast, zullen de Poptin-berichten die in de account van de Gebruiker aanwezig zijn, niet meer actief zijn.
 5. Affiliate-programma
  1. Elke Gebruiker kan gratis deelnemen aan het affiliateprogramma van de Website (de “Affiliate-programma“). Na registratie op de Website ontvangt de Gebruiker een affiliate-link via de Affiliate Programma-pagina in de interface van de Website, die Gebruikers kunnen delen op websites en sociale netwerken.
  2. De Gebruiker ontvangt een commissie gelijk aan 25% van alle transacties die zijn uitgevoerd met een nieuwe klant die zich registreert via de affiliate-link. Het intrekken van de betaling is mogelijk zolang het cumulatieve bedrag in het systeem hoger is dan €100. Het opnemen van de betaling kan alleen via PayPal. Zodra het cumulatieve bedrag $100 overschrijdt, kan de Gebruiker betaling aanvragen via de Affiliate Programma-pagina. De betaling wordt verwerkt tot 45 dagen vanaf het moment van verzending van het verzoek.
  3. In het geval dat Wij manipulatie ontdekken bij het gebruik van het Affiliateprogramma, heeft de affiliate geen recht op enige betaling (bijvoorbeeld een geval waarin de affiliate zich onder een valse naam heeft geregistreerd om een ​​korting te verkrijgen ter hoogte van het tarief vermeld in het Affiliate-programma). Programma).
  4. De aangeslotenen moeten hun inkomsten op wettige wijze aan de belastingdienst doorgeven volgens de wetten van hun thuisland; Wij zullen geen partij zijn in enig geschil tussen de Belastingdienst en de aangeslotenen.
  5. Door deel te nemen aan Poptin's Affiliate Programma, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan de Algemene Voorwaarden van het Affiliate Programma die beschikbaar zijn op deze link. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te lezen en na te leven terwijl u deelneemt aan het partnerprogramma.
 6. Downtime en onderhoud van servers
  Onze servers zijn mogelijk niet beschikbaar als gevolg van geplande of ongeplande downtime, om redenen zoals technische problemen, wettelijke naleving, beveiligingsacties, zakelijke beslissingen of enige andere oorzaak. We kunnen proberen u te informeren als een dergelijke downtime gepland is, maar we zijn daartoe niet verplicht. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van onze Dienst.
 7. Poptin-apps
  Poptin is de eigenaar van veel Poptin-apps op verschillende marktplaatsen, zoals WordPress, Shopify, Wix, Weebly, BigCommerce, Magento, Joomla en andere andere marktplaatsen. De servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle Poptin-apps.
 8. Gebruikersgegevens
  1. Met de Dienst kunt u Gebruikersgegevens indienen (zoals de inhoud van de Poptin-berichten), die kunnen worden gehost, gedeeld en/of gepubliceerd als onderdeel van de Dienst, en die zichtbaar kunnen zijn voor het publiek.
  2. In verband met de Gebruikersgegevens bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u het volgende: (a) U bezit exclusief alle rechten, titels en belangen in en op al uw Gebruikersgegevens; en/of (b) Uw Gebruikersgegevens en ons gebruik daarvan zoals bedoeld in deze Overeenkomst en de Dienst geen enkele wet zullen schenden of inbreuk zullen maken op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten; en/of (c) de verstrekte Gebruikersgegevens correct, volledig, accuraat en in overeenstemming met deze Voorwaarden zullen zijn. Niettegenstaande het voorgaande, verleent u, door de Gebruikersgegevens in te dienen, hierbij Poptin zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtverkrijgenden, agenten en licentiehouders een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, weergeven, distribueren en voorbereiden van afgeleide producten. werken van en voer de Gebruikersgegevens uit in verband met de Dienst.
  3. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruikersgegevens die u of een andere gebruiker of derde partij op de website indient. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersgegevens en de gevolgen van het indienen ervan, en u gaat ermee akkoord dat Wij alleen optreden als passief kanaal voor de presentatie van uw Gebruikersgegevens. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersgegevens die onnauwkeurig zijn of anderszins niet geschikt zijn voor uw doel, en u gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die u beweert op te lopen als gevolg van gebruikersgegevens. De Gebruikersgegevens vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of meningen van Poptin, en wij geven geen garanties met betrekking tot de geldigheid, nauwkeurigheid of juridische status van Gebruikersgegevens.
  4. Poptin behoudt zich het recht voor om te weigeren Gebruikersgegevens te publiceren, of om op elk moment Gebruikersgegevens (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen of te bewerken, als Poptin reden heeft om aan te nemen dat Uw gebruik van de Diensten en/of de Website in strijd is met deze Voorwaarden.
 9. Eigendomsrechten
  1. Ons auteursrecht: U stemt ermee in de informatie op de Website niet te kopiëren, distribueren, weergeven, verspreiden of anderszins te reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben ontvangen, tenzij het betrekking heeft op een project waaraan u bevoegd bent om aan te werken. Wij behouden ons alle rechten, titels, belangen in en voor de Dienst en de Website voor, en alle gerelateerde IE-rechten. Deze rechten worden beschermd door internationale patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen, evenals door internationale verdragen. U gaat er verder mee akkoord dat alle rechten, titel, broncode, documenten, tekeningen, gegevens, documentatie, tekeningen, gegevens, ontwerpen, technische wijzigingen, uitvindingen, handelsgeheimen, auteursrechten, maskerwerk, alle gerelateerde knowhow en alle intellectuele eigendom met betrekking tot de voorgaande, met inbegrip van alle wijzigingen en aanpassingen, verbeteringen en afgeleide versies, berusten allemaal bij Poptin. Het uiterlijk en de uitstraling van de Dienst en de Website, inclusief kleurencombinaties, logo's, knopvormen en andere grafische elementen, zijn het handelsmerk en de IP van Poptin.
  2. Gegevens van derden: Alle titels en intellectuele eigendomsrechten in en op alle gegevens van een derde partij die kunnen worden gekoppeld aan of bekeken in verband met de Service, zijn eigendom van de respectieve eigenaar van de gegevens en kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen van derden die de juiste licentie voor dergelijke gegevens hebben verkregen. inhoud voor ons (“Overeenkomsten met derden“). Wij claimen geen eigendomsrechten en nemen geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van informatie, aanbieding en aanbeveling die op de Website wordt weergegeven. U erkent dat de voorwaarden van dergelijke overeenkomsten met derden bindend voor u zijn met betrekking tot elk gebruik dat u onder de Service maakt, inclusief eventuele latere wijzigingen in de overeenkomsten met derden. Het uiterlijk en het gevoel van de Dienst en de Website, inclusief de kleurencombinaties, logo's, knopvormen en andere grafische elementen, zijn ook de handelsmerken en het intellectuele eigendom van Poptin. Andere handelsmerken die op de website worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De licentie die onder deze Overeenkomst wordt verleend, vormt geen verkoop van de inhoud op de Website of enig deel of kopie daarvan en u verkrijgt geen rechten daarin, expliciet of impliciet via deze Overeenkomst, anders dan die uitdrukkelijk hierin gespecificeerd.
  3. Poptin kan links of andere interacties met websites van derden en reclamebanners van derden op de Website weergeven of aanbieden (“Websites van derden“). In het bijzonder kunnen de Diensten u ook de mogelijkheid bieden om verbinding te maken en informatie te publiceren via websites van derden en andere diensten van derden, zoals advertentiesites. Het gebruik van dergelijke websites en diensten van derden is voor eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de aanbieder van de externe website.
 10. Vertegenwoordigingen en garanties
  DE MATERIALEN EN INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE MATERIALEN EN INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN WEERGEGEVEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER(S) DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAAKT, ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID VAN ONZE DIENST OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS ONTVANGT VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DAT WIJ KUNNEN ANDERSZINS MET U HEBBEN IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST OF ONZE DIENSTEN, OM REDENEN INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET FALEN VAN ONZE DIENST, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DEZE VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WIJ ALLEEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET MINIMUMBEDRAG VAN DE SCHADE WAARtoe DE WET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT, ALS EEN DERGELIJK MINIMUM BESTAAT. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ IN GEEN ENKEL VERANTWOORDELIJK ZIJN. MANIER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERDEN DIE ONZE DIENSTEN KUNNEN GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT MENSEN DIE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM, smaad, onrechtmatige inmenging in de economische betrekkingen of enig ander uitvoerbaar gedrag jegens u plegen. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE VERLIEZEN OPGEDAAN ALS HET RESULTAAT VAN UW BESLISSING OM ONZE DIENST TE GEBRUIKEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN ONZE DIENST VOOR UW DOELEINDEN OF VOOR UW WEBSITE EN DE IMPLEMENTATIE VAN DE DIENSTEN OP UW WEBSITE IS OP EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG NALAAT VAN EEN BETALINGSVERWERKER, INCLUSIEF UW KREDIETKAARTBEDRIJF, OM BETALINGEN NAAR DE JUISTE BESTEMMING TE REGISTREREN, OF ENIGE ACTIES VAN HUN ZIJDE BIJ HET PLAATSEN VAN UW FONDSEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FALEN VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VAN ONS BEDRIJF OF EEN DERDE, MET INBEGRIP VAN FOUTEN OF ONDERBREKEN, ONTIJDIGE LEVERING, GEPLAND OF ONGEPLAND, OPZETTELIJK OF ONBEDOELD, OP ONZE WEBSITE DIE DE TOEGANG TOT ONZE WEBSITE TIJDELIJK OF PERMANENT VERMIJDEN. IS AFHANKELIJK VAN UW OVEREENKOMST MET DEZE EN ALLE ANDERE SECTIES VAN DEZE OVEREENKOMST. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE “VERKLARINGEN EN GARANTIES” ZAL WORDEN GEÏNTREGEERD OM DE ALGEMEENHEID VAN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DEZE SECTIE TE BEPERKEN.
 11. Vergoeding
  U stemt ermee in om ons en onze werknemers, agenten, directeuren schadeloos te stellen voor eventuele claims van u of een derde partij die kunnen voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de levering van onze service aan u, inclusief eventuele schade veroorzaakt door (1 ) Uw gebruik van onze Website of aanvaarding van de aanbiedingen die erop staan; en/of (2) enige inbreuk door u op grond van deze Overeenkomst; en/of (3) de inhoud van uw Gebruikersgegevens, inclusief inbreuk op het Intellectuele Eigendom van derden. U gaat er ook mee akkoord dat u de plicht heeft om ons tegen dergelijke claims te verdedigen en dat wij in dergelijke gevallen van u kunnen verlangen dat u betaalt voor een advocaat(en) van onze keuze. U stemt ermee in dat deze schadeloosstelling zich uitstrekt tot de verplichting dat u betaalt voor onze redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en verschotten. In het geval van een claim zoals beschreven in deze paragraaf, kunnen Wij ervoor kiezen om een ​​schikking te treffen met de partij(en) die de claim indient, en bent U aansprakelijk voor de schade alsof Wij tot een rechtszaak waren overgegaan. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor gederfde winst of inkomsten of voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of punitieve schade, ongeacht de oorzaak ervan.
 12. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF VOLGENS ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, DE TOTALE KOSTEN OVERSCHRIJDEN DIE U AAN ONS HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST GEDURENDE DE VOORGAANDE PERIODE VAN DRIE MAANDEN. IN GEVAL VAN EEN JAARLIJKSE VERGOEDING – EEN BEDRAG DAT GELIJK IS AAN EEN KWARTAAL VAN DERGELIJKE JAARLIJKSE VERGOEDING.
  2. Uitsluiting van gevolgschade en aanverwante schade. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, DEKKING OF BESTRAFFENDE SCHADE, WELKE DAN VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF VOLGENS ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF DE PARTIJ IS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER VERBODEN DOOR TOEPASSELIJK RECHT.
 13. Toepasselijk recht en locatie
  Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Israël. Elke partij stemt in met, en gaat ermee akkoord dat elke partij onderworpen is aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Tel-Aviv, Israël, voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.
 14. Leeftijdsbeperkingen.
  Het gebruik van de Dienst is beperkt tot personen van 18 jaar of ouder die volledig in staat en bevoegd zijn om de bepalingen, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties hierin aan te gaan. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart u hierbij dat u 18 jaar oud bent en bevoegd bent om de Overeenkomst aan te gaan.
 15. Overmacht
  U stemt ermee in dat wij jegens u niet verantwoordelijk zijn voor iets waarvoor wij anders verantwoordelijk zouden kunnen zijn, als dit het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, opstand, rellen, terrorisme, misdaad , tekorten aan arbeidskrachten (inclusief wettige en onwettige stakingen), embargo's, verstoring van de post, verstoring van de communicatie, onbeschikbaarheid van betalingsverwerkers, falen of tekort aan infrastructuur, tekort aan materialen of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.
 16. Scheidbaarheid
  In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig wordt bevonden, in strijd is met een andere bepaling van de Overeenkomst, of anderszins niet-afdwingbaar is, blijft de Overeenkomst van kracht alsof deze is aangegaan zonder dat die niet-afdwingbare bepaling erin is opgenomen. Als twee of meer bepalingen van deze Overeenkomst geacht worden in strijd te zijn met elkaars werking, heeft Poptin het exclusieve recht om te kiezen welke bepaling van kracht blijft.
 17. Geen vrijstelling
  Poptin behoudt zich alle rechten voor die ons worden verleend onder deze Overeenkomst en onder de bepalingen van toepasselijke wetgeving. Het feit dat wij een bepaalde bepaling of bepalingen van deze Overeenkomst of enige toepasselijke wet niet afdwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als onze afstand van het recht om diezelfde bepaling op enig moment in de toekomst onder dezelfde of andere omstandigheden af ​​te dwingen.
 18. Beëindiging & Annulering
  1. We kunnen uw account of toegang, evenals de toegang tot onze Website en Dienst aan u, naar eigen goeddunken en zonder uitleg beëindigen, hoewel we ernaar zullen streven om in de meeste gevallen een tijdige uitleg te geven. Onze aansprakelijkheid voor het terugbetalen van u, als u iets aan ons heeft betaald, is beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor goederen of diensten die nog niet zijn geleverd en niet zullen worden geleverd, behalve in gevallen waarin de beëindiging of annulering te wijten was aan uw schending van deze Overeenkomst, in welk geval U ermee akkoord gaat dat Wij niet verplicht zijn om enige terugbetaling of andere compensatie te bieden. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief beëindiging of annulering van onze Dienst aan U, zijn Wij aansprakelijk voor eventuele verliezen die verband houden met acties van andere Gebruikers.
  2. In elk geval van beëindiging of annulering van deze Overeenkomst zullen de Poptin-berichten die in het account van de Gebruiker aanwezig zijn, niet langer actief zijn.
 19. Toewijzing van rechten
  U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet aan een andere partij overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze Overeenkomst naar eigen goeddunken aan een andere partij overdragen.
 20. Wijzigingen
  Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we deze Overeenkomst wijzigen, zullen we deze pagina wijzigen. U moet deze pagina elke keer lezen wanneer u onze Dienst bezoekt en, als deze is gewijzigd, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen door uw voortgezette gebruik van onze Dienst.